Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


start:pluginy:rss

RSS

Plugin RSS pozwala na automatyczne pobieranie wiadomości z jednego bądź wielu kanałów RSS po zadanych parametrach (odstępy, ilości) i publikowanie ich według wprowadzonych parametrów.

Dostępne opcje

Nazwa kanału - nazwa identyfikacyjna Opis kanału (dodany do każej pobranej wiadomości) - jeśli zostanie wprowadzony, to opis będzie dodawany do każdej wiadomości pobranej z podanego kanału rss

URL kanału rss - należy podać dokładny URL kanału, który zwraca kod http 200

Limit pobranych wiadomości na miesiąc - ilość pobieranych wiadomości na miesiąc z konkretnego kanału można limitować dzięki tej opcji. Podaj 0 (zero), aby nie limitować

Całkowity limit pobranych wiadomości - możesz podać liczbę wiadomości do pobrania, po przekroczeniu tej liczby wiadomości z danego kanału nie będą więcej pobierane

Ostęp w sprawdzaniu kanału (w dniach) - podaj jak często (co ile dni) ma być sprawdzany kanał w poszukiwaniu nowych wiadomości.

Po tej dacie nie pobieraj już wiadomości - określ graniczną datę po której adresy nie będą pobierane z kanału

Minimalna długość wiadomości w znakach - podaj minimalną ilość znaków, jeśli wiadomość będzie krótsza, to wiadomość nie zostanie opublikowana

Maksymalna długość wiadomości w znakach - w przypadku dłuższej wiadomości zostanie ona przycięta do zadanej długości

Zamieszczaj URL źródła - wskaż, czy źródło wiadomości ma zostać podane w formie URL

Zamieszczaj aktywny link - czy do źródła ma prowadzić aktywny link (hiperłącze)

Link Dofollow - w przypadku zamieszczenia aktywnego linka zdecyduj, czy ma być linkiem dofollow czy nofollow

Anchor - w przypadku zamieszczenia aktywnego linka zdecyduj, czy anchorem ma być tytuł wpisu, czy URL

Pobieraj obraz - pobieraj obraz, jeśli zostanie znaleziony w wiadomości

Dodawaj tagi - dodawaj tagi jeśli zostaną wykryte w wiadomości

Domyślna kategoria - określ kategorię, do której przypisywać pobierane i publikowane wiadomości

Użytkownik z pluginu BIO - opcjonalnie wskaż autora dla publikacji

Szablon HTML

Możesz zdefiniować własny szablon dla zapisywanych wiadomości (zamiast standardowego). Pamiętaj, że zmiana tej opcji nie wpływa na zaciągnięte już posty z rss.

Dostępne są znaczniki:

_TEKST_ - jedyny wymagany znacznik (w przypadku jego braku zostanie użyty domyślny, wbudowany szablon). Pod ten znacznik podstawiony zostanie tekst z wiadomości RSS (zwykle jest to pole description z dokumentu xml)

_TYTUL_ - podstawiony będzie tytuł z wiadomości RSS

_NAZWA_KANALU_ - zostanie podstawiona nazwa kanału wprowadzona przy definiowaniu każdego z kanałów

_OPIS_KANALU_ - zostanie podstawiony opis kanału wprowadzony przy definiowaniu każdego z kanałów

_DOFOLLOW_ - w tym miejscu zostanie podstawiony znacznik rel=„nofollow” w przypadku ustawienia opcji „Link Dofollow” na „Nie” przy definiowaniu kanału. W przypadku ustawienia opcji na „Tak” znacznik _DOFOLLOW_ zniknie (zostanie podmieniony na pusty znak)

_LINK_ - zostanie podstawiony URL do oryginalnej wiadomości RSS.

_ANCHOR_ - zostanie podstawiony anchor tekst zgodnie z opcją wybraną przy definiowaniu kanału RSS (opcja „Anchor”).

Obraz z wiadomości RSS zostanie zapisany jako ikona wpisu (o ile istnieje i jest wybrana opcja „Pobieraj obraz” na „Tak”)

Przykładowy szablon:

<p>_TEKST_ (...)</p>
<p>Przeczytaj cały wpis "_TYTUL_": <a href="_LINK_" _DOFOLLOW_>_ANCHOR_</a></p>
<p>Opis kanału: _OPIS_KANALU_ </p>

Szablon CSS

Można tutaj wprowadzić dodatkowo CSS.

start/pluginy/rss.txt · ostatnio zmienione: 2023/02/16 14:46 (edycja zewnętrzna)