Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


start:templatki:instrukcja_warunkowa_html

Instrukcja warunkowa html

Instrukcja warunkowa pozwala na wyświetlanie danych elementów szablonu po spełnieniu podanego warunku odnoszącego się do zmiennej.

Zmienną mogą być wszelkie znaczniki wykorzystywane w plikach index_wpis.php, index_zajawka.php oraz index_paginacja.php.

Składnia instrukcji warunkowej jest następująca

[IF "ZNACZNIK" "OPERATOR" "WARTOSC"]Wyświetlana zawartość[/IF]

Należy dokładnie trzymać się podanego wyżej formatu, poniżej opis słowny:

 1. Otwarcie nawiasu kwadratowego
 2. IF - podanie znaków IF koniecznie z dużych liter
 3. Jeden znak spacji
 4. Otwarcie cudzysłowia
 5. Podanie nazwy znacznika - np. _AUTOR_
 6. Zamknięcie cudzysłowia
 7. Jeden znak spacji
 8. Otwarcie cudzysłowia
 9. Podanie operatora bez zbędnych znaków spacji
 10. Zamknięcie cudzysłowia
 11. Jeden znak spacji
 12. Otwarcie cudzysłowia
 13. Podanie wartości bez zbędnych znaków spacji
 14. Zamknięcie cudzysłowia
 15. Zamknięcie nawiasu kwadratowego
 16. Podanie zawartości html, znaczników etc. Może być z łamaniem lini.
 17. [/IF] - i na koniec zamknięcie instrukcji warunkowej.

Uwaga! Nie można zagnieżdżać instrukcji warunkowej html!

ZNACZNIK

OPERATOR

 • LOWER lub znak < - oznacza, że znacznik ma być mniejszy od WARTOŚĆ
 • GREATER lub znak > - oznacza, że znacznik ma być większy od WARTOŚĆ
 • NOTEXISTS lub NIEISTNIEJE lub EMPTY - oznacza, że znacznik ma nie istnieć lub być pusty
 • NOT lub != lub !== - oznacza, że znacznik ma być inny niż WARTOŚĆ
 • EQUAL lub = lub == lub === - oznacza, że znacznik ma być równy WARTOŚĆ
 • NOTEMPTY - oznacza, że znacznik ma mieć przynajmniej jeden dowolny znak
 • CONTAINS lub ~ - oznacza, że znacznik ma zawierać poszukiwany ciąg znaków
 • NOTCONTAINS lub !~ - oznacza, że znacznik nie ma zawierać poszukiwanego ciągu znaków

WARTOŚĆ

Wartością może być ciąg znaków (również pusty), liczba lub znacznik (można porównać dwa znaczniki, na przykład który z nich jest większy).

Przykłady

[IF "_IMG_" "!=" ""]<img src="_IMG_">[/IF]
[IF "_TAGI_" "!=" ""]<br>Tagi: <small class="text-info"> _TAGI_</small>[/IF]
<p class="post-meta">Wpis dodał _AUTOR_ w dniu _DATA_ [IF "_KATEGORIA_NAZWA_" "NOT" ""] w kategorii <a href="_KATEGORIA_URL_">_KATEGORIA_NAZWA_</a> [/IF] [IF "_KATEGORIA_NAZWA_" "EQUAL" ""] bez kategorii [/IF] </p>
start/templatki/instrukcja_warunkowa_html.txt · ostatnio zmienione: 2023/12/12 13:07 przez admin